Schoolconcertprogramma’s

We hebben in de loop der jaren verschillende voorstellingen gemaakt die we allemaal nog steeds met veel plezier spelen. We spelen in aula, speellokaal of gymzaal, voor max. 100 kinderen per voorstelling. 

In al onze programma’s worden de kinderen voortdurend betrokken door ze mee te laten zingen, dansen en/of allerlei kleine instrumenten te bespelen. Per voorstelling wordt er per school een cd met de liedjes van de voorstelling meegegeven.

Cd’s zijn ook los te bestellen door € 10 p/st. over te maken naar  banknummer NL90ASNB0708266673 t.n.v. M. Heijmans, met vermelding van programma-titel en je postadres.

Hier onze schoolconcertprogramma’s op een rijtje: 
voor groep 1 tm 4:

1 = 1 = 2

Thuis bij Mol en Kruis

Boter Kaas en Eieren

Wie niet weg is is gezien

De Ziezazoe

voor groep 5 tm 8:

Tot ziens in Timboektoe

Hier wat foto’van ons publiek en een filmpje met wat liedjes uit ons repertoire.