Bestellen

Je kan het Liedboek van Kruis en Mol bestellen door € 34 (België: € 38) over te maken naar banknummer NL41INGB0005372985 t.n.v. Stichting Victorie, onder vermelding van Liedboek.

Vermeld duidelijk je adres!